Uw gift kan het verschil maken en wordt zeer gewaardeerd

Hoe kunt u geven

Uw Gift is welkom en zal besteed worden aan onze kerk activiteiten en Wereldevangelisatie.

U kunt geven door geld over te maken naar:
Evangeliegemeente De Deur Lelydorp
Rekeningnummer: Nader te berichten

Onze kerk is aangemerkt als ANBI en indien uw adresgegevens bekend zijn,
ontvangt u na afloop van elk jaar een overzicht van de giften die u heeft gedaan.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Doneer een bedrag via Paypal